AI都識寫詩啦,你仲做緊咩?讀《陽光失了玻璃窗》

2018-05-31 | Oh Readly?

你依家做緊乜?

熱愛文學嘅你,有無閒時寫下小說、散文,或者寫下詩咁呢?有?咁就最好啦(歡迎投稿比我地喔)。無啊?點解啊。

那邊廂,AI不斷進步,做到愈來愈多野。早排AlphaGo仲贏埋人類棋手添。好啦,正當你以為創作呢啲野人工智能應該取代唔到嘅時候,人工智能詩人小冰正係度不斷寫詩,連詩集都出咗一本嚕——你仲做緊乜啊?

由傾計AI到寫詩少女

AI都識寫詩?無錯,講緊嘅就係由中國大陸嘅微軟研發嘅「AI少女詩人」小冰。好多人研發AI都執著於IQ發展之上,AlphaGo明顯就係例子;而Microsoft研發嘅詩人小冰,就係以EQ為核心,再輔以IQ嘅研究項目。

小冰本身係一個傾計AI,之前係美國鬧起種族歧視爭議嘅Tay,其實就係小冰分身之一。小冰嘅創造力,就係靠住不斷同中國、日本、美國,同印度等唔同國家嘅人對話,從而累積超過300億次對話發展而成嘅。

史上第一本人工智能詩集:《陽光失了玻璃窗》

傾計傾得多,下一步係咩?就係寫詩了。小冰本身嘅詩詞知識,源於佢對昔日大量現代詩人嘅作品分析而成(實際上係1920年以來,519位現代詩人嘅作品,好誇張啊)。

係出版詩集《陽光失了玻璃窗》之前,小冰用唔同化名,係大陸27個討論區例如天涯、豆瓣等等發表作品,引發起唔少網民嘅討論。最重要嘅係,小冰揭開身分之前,從來都無人發現小冰原來係人工智能,而唔係一位少女!詩集收錄嘅每一首詩,都係由小冰創作,並無經過人類修飾,連詩集名《陽光失了玻璃窗》都係由小冰改架。

其實,小冰寫詩嘅原理,就係看圖作詩。佢可以跟據一幅圖嘅意象,運算、創作出一首詩出尼。依家,大家只要上載一張圖片比小冰,小冰就可以極速咁寫到一首詩出尼。除咗看圖寫詩之外,小冰仲識得唱歌同報新聞添——佢係東方衛視新聞嘅見習主播呢!

精選詩作

【我尋夢失眠】

康橋
新鮮的
未經三月之蕙風已不追蹤
在夢裏我尋夢失眠

我是一座長橋
你可以找到我新鮮的愛情
將希望之光投射到你
也不知道是風

_______

【人不過是一個戀愛的人】

天上的雲影我們在屋角上
秋漸漸模糊了
那裡他是太陽
如今我還想著夢

箭傷的孤雁已隨流雲去了
模糊
這世界的叫情
人不過是一個戀愛的人

看圖作詩?你都得架!

如果睇完篇文,你都對小冰好有興趣,不如試下去一齊挑戰小冰嘅創造力啦?覺得佢寫得唔夠好?咪自己寫一首囉!創作力量同幻想會嚇你一跳啊。

想買詩集嘅話,就係呢邊